کنایه منصوریان به عادل فردوسی پور در برنامه میثاقی


کنایه منصوریان به عادل فردوسی پور در برنامه میثاقی

کنایه منصوریان به عادل فردوسی پور در برنامه میثاقی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.