کدام را برای ازدواج ترجیح می دهید؟چاق پولدار یا خوش تیپ کم پول؟


کدام را برای ازدواج ترجیح می دهید؟چاق پولدار یا خوش تیپ کم پول؟

کدام را برای ازدواج ترجیح می دهید؟چاق پولدار یا خوش تیپ کم پول؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.