پیروز قربانی در این جهنم کرونایی، شرف حیوان از خیلی آدم ها بیشتر است


پیروز قربانی در این جهنم کرونایی، شرف حیوان از خیلی آدم ها بیشتر است

پیروز قربانی در این جهنم کرونایی، شرف حیوان از خیلی آدم ها بیشتر است


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.