پسربچه بی گناه، هاج و واج به دستان قطع شده اش حین بازی نگاه می کند و اشک می ریزد


پسربچه بی گناه، هاج و واج به دستان قطع شده اش حین بازی نگاه می کند و اشک می ریزد

پسربچه بی گناه، هاج و واج به دستان قطع شده اش حین بازی نگاه می کند و اشک می ریزد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.