پرویز پرستویی باید به سالومه می فهماندم من جیره خوار نظام نیستم


پرویز پرستویی باید به سالومه می فهماندم من جیره خوار نظام نیستم

پرویز پرستویی باید به سالومه می فهماندم من جیره خوار نظام نیستم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.