هیچ وقت اخراج شدنم از آن جلسه را فراموش نمی کنم


هیچ وقت اخراج شدنم از آن جلسه را فراموش نمی کنم

هیچ وقت اخراج شدنم از آن جلسه را فراموش نمی کنم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.