نمایش سرباز، مستند متفاوت و جذاب زندگی یک قهرمان ملی، حاج قاسم سلیمانی


نمایش سرباز، مستند متفاوت و جذاب زندگی یک قهرمان ملی، حاج قاسم سلیمانی

نمایش سرباز، مستند متفاوت و جذاب زندگی یک قهرمان ملی، حاج قاسم سلیمانی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.