مهدی یغمایی: شاید اگر من هم جای گرشا رضایی بودم، رفتار شدیدتری انجام می دادم


مهدی یغمایی: شاید اگر من هم جای گرشا رضایی بودم، رفتار شدیدتری انجام می دادم

مهدی یغمایی: شاید اگر من هم جای گرشا رضایی بودم، رفتار شدیدتری انجام می دادم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.