لحظه ترکیدن بغض طناز طباطبایی بخاطر گریه های بی امان دخترِ کودک کار افغان


لحظه ترکیدن بغض طناز طباطبایی بخاطر گریه های بی امان دخترِ کودک کار افغان

لحظه ترکیدن بغض طناز طباطبایی بخاطر گریه های بی امان دخترِ کودک کار افغان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.