لحظه احساسی اشک ریختن رهبر انقلاب هنگام اقامه نماز بر پیکر سردار شهید


لحظه احساسی اشک ریختن رهبر انقلاب هنگام اقامه نماز بر پیکر سردار شهید

لحظه احساسی اشک ریختن رهبر انقلاب هنگام اقامه نماز بر پیکر سردار شهید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.