فاطیما بهارمست: دوران بلوغ افسرده شدم و مدام فکر میکردم چرا دیگر مرا نمیخواهند!


فاطیما بهارمست: دوران بلوغ افسرده شدم و مدام فکر میکردم چرا دیگر مرا نمیخواهند!

فاطیما بهارمست: دوران بلوغ افسرده شدم و مدام فکر میکردم چرا دیگر مرا نمیخواهند!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.