علی دایی: از دیدن صف کشیدن های مردم برای چندکیلو مُرغ گریه ام می گیرد


علی دایی: از دیدن صف کشیدن های مردم برای چندکیلو مُرغ گریه ام می گیرد

علی دایی: از دیدن صف کشیدن های مردم برای چندکیلو مُرغ گریه ام می گیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.