عصبانیت وزیر ایران از تصمیم AFC چند ماه است حتی یک تیر هم شلیک نکرده ایم!


عصبانیت وزیر ایران از تصمیم AFC چند ماه است حتی یک تیر هم شلیک نکرده ایم!

عصبانیت وزیر ایران از تصمیم AFC چند ماه است حتی یک تیر هم شلیک نکرده ایم!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.