شادی مختاری نگفتم فساد وجود ندارد اما برای من اتفاقی نیفتاده است


شادی مختاری نگفتم فساد وجود ندارد اما برای من اتفاقی نیفتاده است

شادی مختاری نگفتم فساد وجود ندارد اما برای من اتفاقی نیفتاده است


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.