سمیرا حسن پور سرطان جان عزیزانم را گرفت، موهایم را برای همدردی با آنها تراشیدم


سمیرا حسن پور سرطان جان عزیزانم را گرفت، موهایم را برای همدردی با آنها تراشیدم

سمیرا حسن پور سرطان جان عزیزانم را گرفت، موهایم را برای همدردی با آنها تراشیدم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.