سام درخشانی مطمئن بودم علی دایی را بخاطر آن حرفهای تندش سرمربی تیم ملی نمی کنند


سام درخشانی مطمئن بودم علی دایی را بخاطر آن حرفهای تندش سرمربی تیم ملی نمی کنند

سام درخشانی مطمئن بودم علی دایی را بخاطر آن حرفهای تندش سرمربی تیم ملی نمی کنند


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.