رییس اتحادیه پوشاک: خانمی که لباس بدن نما‌ بپوشد فرقی با نپوشیدن لباس ندارد


رییس اتحادیه پوشاک: خانمی که لباس بدن نما‌ بپوشد فرقی با نپوشیدن لباس ندارد

رییس اتحادیه پوشاک: خانمی که لباس بدن نما‌ بپوشد فرقی با نپوشیدن لباس ندارد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.