رضا رفیع: شوخی هایم با احمدی نژاد و ظریف و روحانی بخیر گذشت


رضا رفیع: شوخی هایم با احمدی نژاد و ظریف و روحانی بخیر گذشت

رضا رفیع: شوخی هایم با احمدی نژاد و ظریف و روحانی بخیر گذشت


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.