رامین راستاد گفتند تو یک مزدوری که بخاطر پول نقش هاشمی رفسنجانی را بازی کردی!


رامین راستاد: گفتند تو یک مزدوری که بخاطر پول نقش هاشمی رفسنجانی را بازی کردی!

رامین راستاد: گفتند تو یک مزدوری که بخاطر پول نقش هاشمی رفسنجانی را بازی کردی!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.