حیاتی بدترین سانسور این است که اجازه نداشته باشی نظر و فکرت را اعلام کنی


حیاتی بدترین سانسور این است که اجازه نداشته باشی نظر و فکرت را اعلام کنی

حیاتی بدترین سانسور این است که اجازه نداشته باشی نظر و فکرت را اعلام کنی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.