حمله تند اردشیر زاهدی، داماد و وزیر خارجه خاندان پهلوی به آمریکا روی آنتن bbc


حمله تند اردشیر زاهدی، داماد و وزیر خارجه خاندان پهلوی به آمریکا روی آنتن bbc

حمله تند اردشیر زاهدی، داماد و وزیر خارجه خاندان پهلوی به آمریکا روی آنتن bbc


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.