حسن همتی: سالها از بی پولی عذاب می کشیدم و جایی برای خوابیدن نداشتم


حسن همتی: سالها از بی پولی عذاب می کشیدم و جایی برای خوابیدن نداشتم

حسن همتی: سالها از بی پولی عذاب می کشیدم و جایی برای خوابیدن نداشتم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.