توهین شدیداللحن سیروان به آرتیست های ایران آفتاب پرست هایی که شهوت شهرت دارید!


توهین شدیداللحن سیروان به آرتیست های ایران آفتاب پرست هایی که شهوت شهرت دارید!

توهین شدیداللحن سیروان به آرتیست های ایران آفتاب پرست هایی که شهوت شهرت دارید!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.