تا وقتی این آدم را بغل نکنید، متوجه حرف تان نمی شود!


تا وقتی این آدم را بغل نکنید، متوجه حرف تان نمی شود!

تا وقتی این آدم را بغل نکنید، متوجه حرف تان نمی شود!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.