امیرِ نوری هم سرِ شوخی با حسن‌روحانی را باز کرد باز ما رو طُعمه قلابت کردی؟


امیرِ نوری هم سرِ شوخی با حسن‌روحانی را باز کرد باز ما رو طُعمه قلابت کردی؟

امیرِ نوری هم سرِ شوخی با حسن‌روحانی را باز کرد باز ما رو طُعمه قلابت کردی؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.