اظهارنظر رییس جمهور آمریکا درباره سردار قاسم سلیمانی


اظهارنظر رییس جمهور آمریکا درباره سردار قاسم سلیمانی

اظهارنظر رییس جمهور آمریکا درباره سردار قاسم سلیمانی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.