اشکهای رابعه اسکویی مقابل دوربین بیماری سختی گرفتم و نمیخواستم در غربت بمیرم!


اشکهای رابعه اسکویی مقابل دوربین بیماری سختی گرفتم و نمیخواستم در غربت بمیرم!

اشکهای رابعه اسکویی مقابل دوربین بیماری سختی گرفتم و نمیخواستم در غربت بمیرم!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.