برچسب شکار حیوانات صفحه: 1

عصبانیت شدید مجری تلویزیون از مجوزی عجیب
345
01:10
عصبانیت شدید مجری تلویزیون از مجوزی عجیب

TVPlus

۲۲ خرد ۱۳۹۷

۳۴۵

کنایه نیما کرمی به مسئول مجوز دادن به شکار به مسافران خارجی.

تماشای ویدئو
شکار حیوانات به شکل وحشیانه توسط انسان ها
79620
04:05
شکار حیوانات به شکل وحشیانه توسط انسان ها

TVPlus

۳۰ آذر ۱۳۹۴

۷۹۶۲۰

ارسال از جاوید

تماشای ویدئو