برچسب شکار حیوانات صفحه: 1

عصبانیت شدید مجری تلویزیون از مجوزی عجیب
1260
01:10
عصبانیت شدید مجری تلویزیون از مجوزی عجیب

TVPlus

۲۲ خرد ۱۳۹۷

۱۲۶۰

کنایه نیما کرمی به مسئول مجوز دادن به شکار به مسافران خارجی.

تماشای ویدئو
شکار حیوانات به شکل وحشیانه توسط انسان ها
92320
04:05
شکار حیوانات به شکل وحشیانه توسط انسان ها

TVPlus

۳۰ آذر ۱۳۹۴

۹۲۳۲۰

ارسال از جاوید

تماشای ویدئو