برچسب تاریخ فوتبال صفحه: 1

این بازیکنان از دور ترین نقطه زمین گل زدند و اسم خودشان را در تاریخ فوتبال ثبت کردند
19755
05:33
این بازیکنان از دور ترین نقطه زمین گل زدند و اسم خودشان را در تاریخ فو ...

TVPlus

۰۸ مهر ۱۳۹۵

۱۹۷۵۵

10 تا از دور ترین گل های دنیای فوتبال 

تماشای ویدئو
10 مثلث آتشین و برتر تاریخ فوتبال
2423
02:17
10 مثلث آتشین و برتر تاریخ فوتبال

TVPlus

۲۳ دی ۱۳۹۴

۲۴۲۳

ارسال از وحید

تماشای ویدئو
10 سوپر گل قیچی برگردان برتر تاریخ فوتبال
8056
05:34
10 سوپر گل قیچی برگردان برتر تاریخ فوتبال

TVPlus

۱۸ آذر ۱۳۹۴

۸۰۵۶

ارسال از مهدی

تماشای ویدئو