برچسب حاج غلامرضا شاهین فرد صفحه: 1

اشک های حزن انگیز سرآشپز کاخ ریاست جمهوری ایران که پسرش را تقدیم خاک ایران کرد
13522
06:45
اشک های حزن انگیز سرآشپز کاخ ریاست جمهوری ایران که پسرش را تقدیم خاک ا ...

TVPlus

۰۲ اسف ۱۳۹۷

۱۳۵۲۲

داغ فرزند جگر را آتش می زند و هرگز از ذهن پاک نمی شود، اما اگر این فرزند در راه میهن و برای پاسداری از خاک و ناموس جانش را از دست بدهد پدر را سر بلند ...

تماشای ویدئو
ناگفته های شنیدنی مردی که سر آشپز چهار رییس جمهور ایران بوده است/قسمت اول
10803
11:27
ناگفته های شنیدنی مردی که سر آشپز چهار رییس جمهور ایران بوده است/قسمت ...

TVPlus

۱۲ آذر ۱۳۹۴

۱۰۸۰۳

داغ فرزند جگر را آتش می زند و هرگز از ذهن پاک نمی شود، اما اگر این فرزند در راه میهن و برای پاسداری از خاک و ناموس جانش را از دست بدهد پدر را سر بلند ...

تماشای ویدئو