برچسب فرزانه متین صفحه: 1

 بچه ناف تهران کیست؟/ تهرانی های اصیل راهزن بودند/ تاریخچه تهران و تهرانی های قدیم
12995
09:51
بچه ناف تهران کیست؟/ تهرانی های اصیل راهزن بودند/ تاریخچه تهران و تهر ...

TVPlus

۰۳ آذر ۱۳۹۴

۱۲۹۹۵

در این بخش قسمت های کمتر نگفته ی تاریخی با روایتی جذاب به تصویر کشیده می شود. حقیقت هایی که شاید به نظر عجیب و برخورنده بیاید اما تمام این گفته ها سند ...

تماشای ویدئو