برچسب مهربانی صفحه: 1

گریه های یک پدر قطع نخاعی؛ غم انگیزترین لحظه رویارویی ستاره زن سینمای ایران و مردی که تنهایی، امانش را بریده است/بهاره رهنما سفیر مهربانی قسمت دهم بگوسیب
34388
00:00
گریه های یک پدر قطع نخاعی؛ غم انگیزترین لحظه رویارویی ستاره زن سینمای ...

TVPlus

۰۵ خرد ۱۳۹۷

۳۴۳۸۸

گریه های یک پدر قطع نخاعی؛ غم انگیزترین لحظه رویارویی ستاره زن سینمای ایران و مردی که تنهایی، امانش را بریده است/بهاره رهنما سفیر مهربانی قسمت دهم بگو ...

تماشای ویدئو
تبلیغ و ترویج مهربانی به شیوه ای بسیار جالب
3154
02:29
تبلیغ و ترویج مهربانی به شیوه ای بسیار جالب

TVPlus

۲۱ تیر ۱۳۹۴

۳۱۵۴

در این کلیپ مشاهده خواهید کرد که کسانی که به دیگران کمک میکنند به شیوه ای بسیار جالب مورد تقدیر قرار می گیرند

تماشای ویدئو