برچسب پیام رسان گپ صفحه: 1

فایل کامل مصاحبه با مدیر گپ که توسط وزیر ارتباطات منتشر شد
5946
05:20
فایل کامل مصاحبه با مدیر گپ که توسط وزیر ارتباطات منتشر شد

TVPlus

۱۰ آذر ۱۳۹۷

۵۹۴۶

آذری جهرمی: صداوسیما مصاحبه تقطیع شده را پخش کرد.

تماشای ویدئو