برچسب شرایط جوی صفحه: 1

سوتی خنده‌دار خبرنگار تلویزیون در حین بزرگ‌نمایی یک حادثه
1675
00:25
سوتی خنده‌دار خبرنگار تلویزیون در حین بزرگ‌نمایی یک حادثه

TVPlus

۲۴ شهر ۱۳۹۷

۱۶۷۵

گزارشگر تلویزیونی که در حال گزارش دادن از طوفان فلورنس در آمریکا بود سعی داشت شدت طوفان را بسیار زیاد و غیرعادی جلوه دهد اما رد شدن دو عابر خونسرد از ...

تماشای ویدئو