برچسب بازار سید اسماعیل صفحه: 1

ویدیو دردناک از لحظه قتل جوان ۳۰ساله با چاقو در بازار سیداسماعیل
3606
01:26
ویدیو دردناک از لحظه قتل جوان ۳۰ساله با چاقو در بازار سیداسماعیل

TVPlus

۱۵ مرد ۱۳۹۷

۳۶۰۶

شاگرد مغازه پتوفروشی به خاطر اختلاف حساب مالی در مغازه دست به قتل زد و گریخت. این حادثه بعدازظهر 12 دی سال 96 در یک مغازه پتوفروشی در بازار سید اسماعی ...

تماشای ویدئو