برچسب سعید علی حسینی صفحه: 1

کلاهی که مافیای وزنه برداری بر سرقویترین مرد ایران گذاشت!
5595
01:30
کلاهی که مافیای وزنه برداری بر سرقویترین مرد ایران گذاشت!

TVPlus

۱۶ آذر ۱۳۹۶

۵۵۹۵

روز‌های اخیر و پس از کسب مقام دومی سعید علی حسینی وزنه بردار سنگین وزن کشورمان انتشار یک پست از مدیر سابق روابط عمومی باعث شد چهره  ...

تماشای ویدئو