برچسب مراسم حنابندان صفحه: 1

برگزاری مراسم حنابندان برای تازه دامادی که شهید شد
8954
00:56
برگزاری مراسم حنابندان برای تازه دامادی که شهید شد

TVPlus

۰۹ مرد ۱۳۹۶

۸۹۵۴

مادری که چشم انتظار مراسم حنابندان پسر تازه عقد کرده اش بود پیکر خونین او را برایش آوردند و به او گفتند پسرت در تظاهرات ضد صهیونیستی به شهادت رسیده، ا ...

تماشای ویدئو