برچسب سرباز صهیونیست صفحه: 1

حمله وحشیانه سرباز صهیونیست به نمازگزار فلسطینی
2351
00:06
حمله وحشیانه سرباز صهیونیست به نمازگزار فلسطینی

TVPlus

۰۲ مرد ۱۳۹۶

۲۳۵۱

یک فلسطینی حین خواندننماز در مسجد الاقصی مورد حمله وحشیانه سرباز رژیم صهیونیستی قرار گرفت. گفتنی است؛ بعد از عملیات ش ...

تماشای ویدئو