برچسب سفیر فرهنگی صفحه: 1

دردسری که استیج شبکه من و تو برای خواننده ایرانی درست کرد
10625
02:45
دردسری که استیج شبکه من و تو برای خواننده ایرانی درست کرد

TVPlus

۱۱ آبا ۱۳۹۵

۱۰۶۲۵

حجت اشرف‌زاده می‌گوید بعد از گذشت یک سال از انتشار قطعه «ماه و ماهی» و سپس خوانده شدن آن توسط یکی از شرکت کنندگان مسابقه « ...

تماشای ویدئو